Het bestuur is sinds 20 april 2023 als volgt samengesteld

Ko Oldekamp (voorzitter)
Rineke Oomen (vice-voorzitter)
Mies Zeeman (secretaris)
Loek Koop (penningmeester)