Procedure afmelden lunchbijeenkomsten

  1. Als je één of meerdere keren verhinderd bent aan de Probus lunchbijeenkomst deel te nemen dan meld je dit per e-mail aan de secretaris: probusdelft1@gmail.com  uiterlijk om 20:00 uur op de dinsdag voorafgaande aan de bijeenkomst.
  2. Als je door bijzondere omstandigheden op het laatste moment verhinderd bent, stel je de beheerder van De Hoornbloem hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte, uiterlijk om 11:00 uur op de lunchdag. E-mail: hoornbloemafmelden@gmail.com  of telefonisch: 06 5756 0034
  3. Als je zonder tijdige afmelding bij de lunch afwezig bent, brengt de beheerder jou de kosten daarvan in rekening; die kosten komen overeen met de helft van de lunchprijs.
  4. Bij lunchbijeenkomsten met partners dienen partners expliciet aangemeld te worden, resp. zich aan te melden.